Psykologen inom elevhälsan

Psykologens roll inom elevhälsan är bred. Det kan röra sig om allt från medverkande i EHT (elevhäsoteam) och konsultativa insatser, till utredningar av barn med förmodade svårigheter. En psykolog kan med sin kompetens bidra till förbättringar i skolmiljön. Genom att på olika sätt kartlägga och utreda kan exempelvis en elevs förutsättningar för lärande klargöras, och rätt anpassningar kan sättas in. Genom att bemöta barn utifrån deras förutsättningar blir arbetsmiljön för både pedagoger och elever bättre. Hos Psykologisk Interaktion utgår psykologen från Psifos (Psykologer i förskola och skola) kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan. Ladda ner dokument HÄR. Se även dokument från Socialstyrelsen avseende psykologutredning i skolan. Det hittar du HÄR.

Behöver din skola en psykolog till elevhälsan. Hos oss finns psykolog med erfarenhet av elevhälso-arbete och kunskap om skolans styrdokument.

*

Kontakta Psykologisk Interaktion för en dialog kring hur ett upplägg skulle kunna se ut för just Er.

*