Elevhälsa

I Sverige är psykolog inom elevhälsan lagstadgad. Privata och kommunala skolor kan välja att ta in en psykolog på konsulttimmar istället för att anställa. Psykologisk Interaktion erbjuder legitimerad psykolog som kan komma in på konsulttimmar hos er. För referenser från skolor och samarbetspartners kontakta oss!

Alla barn i skolan har rätt att mötas utifrån sina förutsättningar. Psykologisk Interaktion kan hjälpa er med hur man bemöter på bästa sätt. LAB, CPS, bemötande, anpassningar i skolan.