Vad är Psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som egentligen innehåller både mindre allvarliga tillstånd och mer allvarliga. Den psykiska ohälsan i samhället är relativt utbredd och vem som helst kan drabbas under någon period av livet. Upplevelser av stress, orkeslöshet, huvudvärk, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter och svårigheter att klara av vardagen kan vara tecken på att du lider av psykisk ohälsa. Kanske har du genomlevt något svårt och har problem att komma över det på egen hand? Du kanske har svårt att hantera dina relationer och behöver någon professionell att konsultera? Känner du dig nedstämd och/eller har ångest? Är du ofta orolig att något ska hända dig eller någon närstående? Ta en första kontakt med Psykologisk Interaktion för att prata om hur en psykologisk behandling kan se ut.

*

Vill du ha mer information om psykisk ohälsa? Tryck på länkarna för att läsa mer om just ångest och depression i olika varianter.

Depression.

Ångest

Om du mår väldigt psykiskt dåligt och funderar på eller har planer på att ta ditt liv, kontakta sjukvården. Beroende på var du bor kan du trycka på denna länk som hänvisar dig till 1177

*Om du väljer att gå i psykoterapi hos Psykologisk Interaktion får du efter varje session en faktura. Detta är det enda betalningssätt vi tar i nuläget.