Varför välja virtual Reality?

Vad är egentligen VR

VR står för Virtual Reality (Virtuell Verklighet), och är en datorsimulerad värld som kan vara uppbyggd av verkliga eller animerade miljöer. För att få tillgång till de simulerade miljöerna använder man sig av ett par VR-glasögon, ett headset som sätts på huvudet. I headsetet finns skärmar som visar de olika miljöerna och genom sensorer som reagerar känns det som att du befinner dig i den simulerade miljön. Genom VR kan du få tillgång till ett stort antal miljöer som kan anpassas utifrån varje individ. Detta är en stor fördel gentemot vanlig in-vivo exponering där du måste ta dig runt till olika miljöer och där det kan vara svårt att reglera hur jobbig miljön ska vara.

Evidens

Forskning kring VR-behandling har pågått sedan 1990-talet och sedan dess visat väldigt goda resultat, både gällande effekt och resultat. Trots att det inte är en verklig situation (in-vivo exponering) reagerar hjärnan som att det vore det. Det finns även fördelen att klienten får ökad känsla av kontroll och säkerhet som möjliggör snabbare framsteg än vid in-vivo exponering. Det har även visat sig att över 80 % av klienterna föredrar att få sin specifika fobi behandlad i VR framför verklig exponering. Detta betyder att många som kanske inte vågat sig på en behandling kan få hjälp. För referenser till forskning, kontakta oss.

Risker med VR?

För en del kan VR-behandling leda till yrsel, illamående, huvudvärk eller liknande. I många fall är dessa symtom övergående om man fortsätter behandlingen. Andra lösningar kan vara att sätta sig ner under behandlingen, välja en mer skonsam VR-miljö eller ta åksjuketabletter innan behandlingen. Det är även bra att ha ätit och druckit innan behandlingen för att minimera risk för symtom.

VR & framtid

VR-behandling är ett område som växer inom psykologisk behandling. De behandlingsprogram som används av Psykologisk Interaktion är CE-märkta och godkända som medicinsk-teknisk utrustning.

*

Exempel på fobier du kan få hjälp med genom VR-behandling:

  • Spindelfobi (araknofobi)
  • Höjdrädsla (akrofobi)
  • Rädsla för att flyga (aviofobi)
  • Rädsla för att köra bil
  • Talarskräck (glossofobi)

Det finns även andra fobier att få hjälp med i Virtual Reality hos Psykologisk Interaktion. Förutom fobier kan du även få hjälp och stöd gällande andra svårigheter i VR. Ladda ner en lista över möjliga VR-behandlingsområden.

Hur går fobi-behandlingen till?

Om man väljer att gå i behandling för sin fobi hos oss börjar allt med att man tar kontakt. Skicka ett meddelande med telefonnummer så ringer vi upp för ett kartläggnings/bedömningssamtal. Detta samtal är kostnadsfritt. Efter samtalet tar vi tillsammans beslut om behandling ska inledas. Grunden i behandlingen är att utsätta sig för det man är rädd för i en kontrollerad VR-miljö med psykologen som stöd. Tanken är att börja lätt för att gradvis öka på i "svårighetsgrad" när det känns rimligt. Tidsåtgång och antal sessioner är olika från person till person och beroende på vilken fobi och vilken grad av fobi det handlar om. Det finns möjlighet att diskutera plats för var behandlingen skall äga rum.

*Om du väljer att gå i psykologisk behandling hos Psykologisk Interaktion får du efter varje session en faktura. Detta är det enda betalningssätt vi tar i nuläget.