Psykologisk interaktion

Psykologisk Interaktion är ett företag som riktar sig både mot privatpersoner och företag. Psykologisk Interaktion utgår ifrån Malmö men tar uppdrag i Skåne med omnejd. Företaget drivs av legitimerade psykologen Daniel Gustavsson. I arbetet används evidensbaserade metoder. Att arbeta med vetenskapligt förankrade metoder innebär en trygghet för klienter och kunder. Även legitimationen är en trygghet då den utfärdas av Socialstyrelsen och innebär att en psykolog är skyldig att följa de lagar och restriktioner som följer med en legitimation. Den som är legitimerad psykolog är skyldig att föra en patientjournal när hen bedriver hälso- och sjukvård. Detta regleras i Patientdatalagen. Vill du ha mer information kring journalföring, kontakta oss.

*

I övrigt är Daniel Gustavsson medlem i Psykologföretagarna, följer Psykologförbundets yrkesetiska principer och är registrerad vårdgivare hos IVO. Följ länkar i texten för att läsa mer om Socialstyrelsen och IVO. Kika också närmre på Psykologiguiden, Psykologförbundets sida för att sprida information om psykologi till allmänheten.

*

Daniel Gustavsson legitimerad psykolog Malmö

Här hittar jag Psykologisk Interaktion

Sergels väg 11 c, Malmö


Psykologisk Interaktion erbjuder hembesök istället för traditionell mottagning.