Samtalsstöd

ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning, kompetensutveckla personalen kring neuropsykiatriska diagnoser.

Ibland händer saker i livet, både privat och i arbetet, som rubbar balansen på ett sätt som kan vara svårt att hantera på egen hand. Vid dessa tillfällen kan det vara av värde att få professionellt stöd. Psykologisk Interaktion erbjuder samtalsstöd till privatpersoner och företag. För företag erbjuder vi samtalsstöd till företagets medarbetare gällande exempelvis arbetslivsrelaterad psykisk ohälsa och vid omställningar.

Kontakta gärna oss för mer information.

*

På Psykologisk Interaktion finns legitimerad psykolog med erfarenhet av såväl arbetslivsrelaterad psykisk ohälsa som svårigheter utifrån det som händer utanför arbetet. Erfarenhet finns av samtal och behandling både på videolänk och i personliga möten. Besvär som vanligtvis behandlas kan vara stress, ångest och depression, men även andra tillstånd kan vara aktuella.

Lär er mer om spännande psykologiska fenomen. Inspirerande föreläsningar om psykologi.