handledning

Psykologisk Interaktion erbjuder handledning åt företag och personer som arbetar med människor inom olika verksamheter. Exempel på verksamheter där handledning är vanligt kan vara vård- och omsorg, skola, socialtjänst, psykiatri, behandlingshem och inom Kriminalvården.

Psykologisk Interaktion arbetar strukturerat med handledning med fokus på den situation som gruppen eller personen befinner sig i. Handledaren är aktiv och bidrar med kunskap och struktur och värderar kundens behov högt. På Psykologisk Interaktion är handledaren alltid en legitimerad psykolog som arbetar utifrån de metoder med bäst evidens. Handledaren har även specialistutbildning i handledning utifrån beteendeanalys (KBT).

Olika inriktningar på handledningen

Beroende på vilka behov ni har som kund kan det finnas olika inriktningar/fokus på handledningen. Det finns exempelvis ärendehandledning, processhandledning, utbildningshandledning och chefshandledning. Vilken typ av handledning som passar er verksamhet bäst diskuteras utifrån era behov. Handledningen äger rum på plats i er verksamhet. Psykologisk Interaktion ser handledning som ett långsiktigt samarbete med utveckling både för handledaren och för er verksamhet. Hör av er för mer information kring hur ett upplägg skulle kunna se ut för er.