Föreläsningar

ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning, kompetensutveckla personalen kring neuropsykiatriska diagnoser.

Vill du veta mer hur olika funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa kan påverka arbetslivet och skolgången? Hur kan man på ett bra sätt anpassa verksamheter så att alla har förutsättningar att vara delaktiga och bidra? Lär er mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD & autism. Få ökad kunskap om stress- och utmattning, social ångest etc. Boka en föreläsning för er och medarbetarna genom att kontakta oss.

*

Har du hört talas om Halo-effekten? Nyfiken på hur man gör vänner av fiender? Vill du höra mer om gamla klassiska experiment som Stanford prison experiment & Milgrams lydnadsexperiment. Det finns många psykologisk fenomen och intressanta experiment att fördjupa sig i. Boka lättsamma föreläsningar som ökar kunskapen om hur människor fungerar. Kontakta oss.

Lär er mer om spännande psykologiska fenomen. Inspirerande föreläsningar om psykologi.